Disclaimer

Doel van de website
Het doel van deze pagina is om de procedures te definiëren waarmee Elis haar website werkenbijelis.nl (“de website”) beschikbaar stelt voor gebruikers en de voorwaarden volgens welke zij de website bezoeken en gebruiken. Alle connecties met de website moeten voldoen aan deze wettelijke regelgeving, die Elis Services zich het recht voorbehoudt te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Toegang tot en gebruik van de website houdt in dat u zich aan deze wettelijke kennisgeving houdt. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande bepalingen, wordt u geadviseerd deze website niet te gebruiken.

Toegang tot de website
Elis Services streeft ernaar de website toegankelijk te houden, zonder daartoe verplicht te zijn. Toegang tot de website kan worden onderbroken voor onderhoud en updates en om een ​​andere reden, inclusief technische redenen. Elis is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen voor de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud (inclusief gegevens, informatie, foto’s, illustraties, logo’s, merken, etc.) die verschijnen of beschikbaar zijn op de website zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve uitgevers. Elke kopie, reproductie, weergave, aanpassing, wijziging, wijziging of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de website van Elis Services die bij haar of aan een derde partij is, op welke manier dan ook, is illegaal, behalve voor een enkel exemplaar op een enkele computer exclusief gereserveerd voor het privé- en persoonlijk gebruik van de gebruiker.
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande vermelding worden gewijzigd. De informatie op de website wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, en kan geen recht geven op compensatie. De informatie en afbeeldingen op de website worden beschermd door het © 2019 Elis-auteursrecht of het auteursrecht van Elis’s partners. De logo’s zijn geregistreerde handelsmerken.

Gebruiksvoorwaarden
Geen van de documenten van de website werkenbijelis.nl mag op welke manier dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd, behalve in het geval van eenvoudige opslag van de documenten op een personal computer voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden. In dit geval moeten de vermeldingen van eigendom intact blijven. De wijziging en aanpassing van deze documenten of het gebruik ervan voor enig ander doel vormt een inbreuk op de eigendomsrechten van Elis Services of derden.

Verantwoordelijkheid
De documenten en informatie die worden verspreid op werkenbijelis.nl worden geleverd op een ‘as is’-basis, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. Elis Services behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. Elis kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van besmetting van de computerapparatuur van internetgebruikers als gevolg van de verspreiding van een computervirus of andere softwareproblemen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze website om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen tegen computervirussen die op internet circuleren. In geen geval kunnen Elis Services, haar werknemers, haar leveranciers of de op haar website genoemde partners aansprakelijk worden gesteld in het kader van een actie voor contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad aansprakelijkheid of enige andere actie, voor enige directe of indirecte, incidentele of bijkomende schade of schade van welke aard dan ook of voor enige schade, met inbegrip van financiële of commerciële aard, die voortvloeit uit het gebruik van haar website of uit alle informatie die op haar website is verkregen.

Hyperlinks
De website werkenbijelis.nl kan hyperlinks bevatten naar partnersites van Elis Services of van derden. Elis Services heeft geen controle over deze websites en is daarom niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of hun inhoud of de advertenties, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op of daaruit voortkomen. Het maken van hyperlinks naar de website werkenbijelis.nl is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Elis Services.